Chặng đường 10 năm của Giám đốc công nghệ – Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chặng đường 10 năm của Giám đốc công nghệ – Nguyễn Thị Tuyết Nhung

“Khả năng con người là hữu hạn nhưng tri thức là vô hạn”. Hãy cùng nhìn lại chặng đường 10 năm của Giám đốc Công nghệ Nguyễn Thị Tuyết Nhung của Trần Minh Group.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQrfk2lsyzw

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *